Monday, April 2, 2007

കള്‌ാസ്മ്മെറ്റേസ്‌

താനാനാ നാനാ... തനനാനാ നാനാ ...
താനാനാ താനാനാ താനാനാ നാ...

കാറ്റാടിത്തണലും തണലത്തരമതിലും
മതിലില്ലാ മനസ്സുകളുടെ പ്രണയക്കുളിരും
മാറ്റുള്ളൊരു പെണ്ണും മറയത്തൊളികണ്ണും
കളിയൂഞ്ഞാലാടുന്നേ ഇടനാഴിയിലായ്
മതിയാവില്ലൊരുനാളിലുമീ നല്ലൊരു നേരം
ഇനിയില്ലിതുപോലെ സുഖമറിയൊന്നൊരു കാലം
(കാറ്റാടിത്തണലും)

മഞ്ഞിന്‍ കവിള്‍ ചേരുന്നൊരു പൊന്‍‌വെയിലായ് മാറാന്‍
നെഞ്ചം കണികണ്ടേ നിറയേ (മഞ്ഞിന്‍)
കാണുന്നതിലെല്ലാം മഴവില്ലുള്ളതുപോലെ
ചേലുള്ളവയെല്ലാം വരമാകുന്നതുപോലെ
പുലരൊളിയുടെ കസവണിയണ
മലരുകളുടെ രസനടനം
(കാറ്റാടിത്തണലും)

വിണ്ണില്‍ മിഴിപാകുന്നൊരു പെണ്മയിലായ് മാറാന്‍
ഉള്ളില്‍ കൊതിയില്ലേ സഖിയേ (വിണ്ണില്‍)
കാണാതൊരു കിളിയെങ്ങോ കൊഞ്ചുന്നതുപോലെ
കണ്ണീരിനു കയ്പ്പില്ലെന്നറിയുന്നതുപോലെ
പുതുമഴയുടെ കൊലുസിളകിയ
കനവുകളുടെ പദചലനം
(കാറ്റാടിത്തണലും -2)

No comments: